چهارشنبه، 29 خرداد 1398
  English | فارسي  
حمل و نقل
 • ارائه خدمات لیزینگ در قالب عقود اجاره و اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جهت تامین و بهره برداری از وسائط نقلیه در زمینه های زیر
  • حمل و نقل جاده ای (بار و مسافر)
  • حمل و نقل دریایی (بار و مسافر)
  • حمل و نقل ریلی (بار و مسافر)
 • ارائه تسهیلات لیزینگ به خطوط هوایی داخلی جهت هواپیما
 • امکان انعقاد قراردادهای گروهی جهت تجهیز ناوگان های حمل و نقل
 • ارائه تسهیلات و انعقاد قراردادهای گروهی جهت تجهیز ناوگان های حمل و نقل
 • انعقاد قرارداد عاملیت فروش با تولیدکنندگان و وارد کنندگان وسائط نقلیه در قالب طرح های لیزینگ فروشنده (vendor Leasing)